Bezorgkosten €4.50  |  Gratis verzending bij bestellingen boven de €50,00

Disclaimer

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Alle eigendomsrechten berusten bij mij of mijn licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Geen aansprakelijkheid

Ik span me in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Ik kan evenmin, hoewel ik er naar zal streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website. 

Nadrukkelijk wijs ik de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. 

Websites van derden

Deze website kan ook links naar websites van derden bevatten. Deze websites hebben hun eigen informatie, voorwaarden en privacy statements. Hierdoor draag ik geen verantwoordelijkheid op het functioneren maar ook niet op de inhoud van deze websites. Een link die geplaatst is op onze website, dient alleen voor het gemak van de gebruiker. 

Het gebruikmaken van deze geplaatste links is geheel op eigen risico. Ik aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid, ook behoudt ik het recht om de geplaatste links en bijgaande informatie te wijzigen of te verwijderen. 

Geen advies

Deze website bevat alleen algemene informatie. Dit betekent dat deze informatie niet is geschreven voor jouw persoonlijke situatie en daardoor niet gezien kan worden als persoonlijk advies om iets wel of niet te doen. Het blijft je eigen verantwoordelijkheid als je na het lezen van de informatie op deze website een bepaalde beslissing neemt. De gebruiker van deze website kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. 

Reviews

De reviews die gedeeld worden zijn persoonlijk en worden niet geschreven door Plasticloos. Deze reviews kunnen daardoor per persoon verschillen. Plasticloos aanvaardt dan ook geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor de meningen van bezoekers in deze reviews.

Wijzigingen

Deze website dient alleen ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging gewijzigd worden. Kijk altijd op deze pagina voor de meest recente versie.

Privacy verklaring

Lees de volledige privacy verklaring van plasticloos hier.

Algemene voorwaarden

Lees de volledige algemene voorwaarden van plasticloos hier.